Klienci indywidualni

Home Klienci indywidualni
znajdujemy_2_03

znajdujemy_glowne_08znajdujemy_glowne_07

Kancelaria oferuje obsługę prawną osób indywidualnych. Wyodrębniony w strukturze kancelarii pion obsługi osób indywidualnych pozwala na sprawną i profesjonalną obsługę każdej przyjętej do prowadzenia sprawy. Oferujemy w szczególności usługi w zakresie:

Zakres
Prawnik rodzinny
Cennik

Zakres

Sprawy Cywilne – Postępowanie procesowe i nieprocesowe ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych, o zapłatę, spraw spadkowych, spraw dotyczących nieruchomości, spraw mieszkaniowych, reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych.

Sprawy Karne i wykroczeniowe – Postepowanie karne i karne wykonawcze w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

Sprawy Rodzinne – miedzy innymi sprawy o rozwód lub separację, alimenty, władzę rodzicielską, opiekę nad dziećmi, ustalenie kontaktów, opiekę i kuratelę.

Sprawy Pracownicze – indywidualne i zbiorowe spory z pracodawcą, wypadki przy pracy, odszkodowania oraz inne roszczenia związane ze stosunkiem pracy.

Sprawy administracyjne – Postępowania administracyjne i przed Sądami Administracyjnymi, odwołania i skargi od decyzji administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa budowlanego.

Prawnik rodzinny

Kancelaria wdraża pilotażowy program pod nazwą prawnik rodzinny. Ideą przyświecającą projektowi jest zapewnienie całej rodzinie kompleksowej i bieżącej ochrony prawnej przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki funkcjonowania i relacji rodzinnych wymagających szczególnego podejścia.

Cennik

Mając na uwadze zasady etyki adwokackiej nie jest możliwe umieszczenie na stronie WWW szczegółowego cennika świadczonych usług. Wynagrodzenie zależne jest od nakładu pracy prawników kancelarii i stopnia skomplikowania sprawy. Oferujemy możliwość rozliczeń w ramach stałego ryczałtu, stawki godzinowej lub płatności na zasadach sucess fee. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z kancelarią. Otrzymacie Państwo pisemną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb i możliwości finansowych.